תקנון – תנאי שימוש באתר

כללי

אתר האינטרנט בו הנך גולש כעת בכתובת shexy69.com לרבות בפלאטפורמות נלוות ו/או משלימות לאתר זה מהווים חנות מקוונת למוצרי ואביזרי מין המספקת חויית קנייה לרבות מידע בתחום.

בגלישה ו/או שימוש באתר האקדמיה לסקס בכתובת shexy69.com לרבות בפלאטפורמות הנלוות מביע הגולש ו/או המשתמש, או מי מטעמו (להלן: ה”משתמש”) את הסכמתו לתנאי שימוש אלה, הוא מצהיר כי הוא קרא אותם והבין אותם במלואם. במידה והמשתמש אינו מבין ו/או אינו מסכים עם אחד התנאים, הוא אינו מורשה לעשות שימוש באתר המוצע  והוא מתבקש להפסיק את השימוש באתר באופן מיידי.

המשתמש עושה שימוש באתר לרבות רכישת מוצרים ו/או מידע על דעתו ואחריותו הבלעדית והוא מוותר מראש על כל טענה כנגד האתר, בעליו, עובדיו וכו’.

דרך השימוש באתר

השימוש באתר אינו מותר לקטינים, וניתן לעשות בו שימוש החל מגיל 18.

משתמש המבקש לבצע הזמנה מהאתר, יירשם בהתאם להוראות האתר וימסור פרטים רלוונטיים על אחריותו.

המוצרים באתר

המוצרים המוצעים למכירה מוצגים בתום לב ובאחריות היצרנים המספקים אותם, ואין בהצגתם או אספקתם משום המלצה ו/או הבעת דעה מצד האתר ו/או מי מטעמו לגבי אופיים של המוצרים או טיבם. תיאור ו/או מידע על המוצרים הכלולים באתר, הינו באחריות בתי העסק המוסרים מידע זה ולא תחול כל אחריות בהקשר זה על האתר, בעליו, עובדיו ו/או מי מטעמם.

כל התיאורים, התמונות, אריזות, האזכורים, התכונות, התוכן, המפרטים, המוצרים, והמחירים של המוצרים והשירותים המתוארים באתר כפופים לשינויים בכל עת ללא הודעה מוקדמת. גדלים מדוייקים, מידות, ותיאורים אחרים הם משוערים וניתנים למטרות נוחות בלבד.

הכללתם של מוצרים או שירותים מסויימים באתר אינה מעידה או מתחייבת כי מוצרים אלה או שירותים אלה יהיו זמינים. זוהי האחריות של המשתמש לוודא שהם אכן קיימים וזמינים.

כמו כן, אנו שומרים לעצמנו את הזכות להגביל כמויות הנרכשות על ידי משתמשים. איננו מבטיחים כי כל המוצרים המתוארים באתר שלנו יהיו זמינים בכל עת.

משלוח מארזים ומוצרים

מוצרי שקסי 69 ישלחו לכתובת אשר נמסרה על ידי המשתמש בעת ההזמנה, באמצעות גוף שייבחר על ידי האתר. החלוקה תתבצע בתוך 4 ימי עסקים באמצעות שליח עד הבית/דואר רשום בכפוף לקווי החלוקה של החברה  ותנאיה.

 • עלות שליחות אקספרס עד הבית – 39 ש”ח
 • עלות דואר רשום – 19 ש”ח (7 ימי עסקים)

המשלוחים מתבצעים באופן דיסקרטי, ככל הניתן, ועל גבי המעטפה/אריזה יצויין כי השולח הינה דנה חיימזון בע”מ – וזאת מטעמי פרטיות.

המשתמש אחראי למסירת פרטי משלוח מלאים ומדויקים בזמן רישום ההזמנה ובאחריותו לידע את האתר בדבר כל שינוי כתובת שהוא.

האתר /או מי מטעמו לא יהיו אחראים לכל איחור או עיכוב באספקת מארז ו/או לאי-אספקה שנגרמו כתוצאה מהכנסת פרטים שאינם מלאים ו/או נכונים על ידי המשתמש או מכח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטת האתר.

האתר לא יישא במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי לכל מקרה שבו הזמנתו של משתמש לא התקבלה במערכות האתר (מכל סיבה שהיא) ו/או לכל בעיה טכנית המונעת ממשתמש לבצע הזמנה.

ביטול והחלפת מוצרים

המשתמש רשאי לבטל הזמנת מוצרים שנרכשו באתר בתוך 14 ימים מקבלת המוצר. הביטול יעשה באמצעות הודעה באתר לחלופין דרך שירות הלקוחות במייל sexacadamy@gmail.com

אנו עושים כל שביכולתנו על מנת לספק מוצר תקין ברמה הגבוהה ביותר. כל המוצרים שבאתר, עוברים ביקורת תקינות לפני שליחתם ללקוח. יחד עם זאת, לא ניתן להחזיר מוצרים שאריזתם נפתחה או שהיא פגומה בדרך כלשהי ו/או שבוצע בהם שימוש כלשהו.

התחייבות גולש/משתמש בקשר עם שימוש במוצרים

המשתמש מתחייב לעשות שימוש זהיר וקפדני במוצרים הנשלחים אליו על ידי האתר.

בעניין זה, המשתמש מתחייב לבחון היטב את מרכיבי המוצר ולוודא שאין בו חומרים ו/או הרכבים אחרים שעשויים לגרום לו לנזק, אלרגיה או כל בעיה אחרת.

במידה והמשתמש כבר פתח את המוצר ו/או אריזתו ועשה בו שימוש כלשהו, האתר אינו מתחייב להחליפו באחר.

המשתמש מוותר מראש על כל טענה כנגד האתר בעניין זה והוא מתחייב לשפות אותו עם דרישה מיידית, על הוצאה ו/או נזק שייגרם לאתר, בעליו, עובדיו ו/או מי מטעמו בעניין זה.

 בנוסף לאמור לעיל, שימוש באתר מהווה הסכמה

 • שלא להעלות תכנים שאינם חוקיים או שיש בהם הפרה של דין כלשהו לרבות חומר משדל, מסייע, מעודד, מפר זכויות קניין רוחני, לשון הרע.
 • שלא להעלות תוכן, לנהל או לשתף תוכן המהווה פגיעה בפרטיות או חדירה לפרטיות בכל דרך שהיא לרבות שליחת דואר זבל במסגרת זאת.
 • שלא לאסוף נתונים על גולשים אחרים.
 • שלא להתחזות לאדם אחר.
 • שלא להעלות תכנים שיש בהם לשון הרע
 • שלא להעלות תכנים שיש בהם או משתמעים מהם פרטים העשויים לחשוף את זהותו של קטין או קטינה.
 • אינך רשאי להשתמש בעכבישים, רובוטים, טכניקות כריית נתונים או מכשירים אוטומטיים אחרים או תוכניות לקטלוג, הורדה או שכפול, לאחסן או להפיץ תוכן נגיש באתר
 • שלא להעתיק מהאתר תכנים, לרבות תכני משתמשים ולא לעשות בתכנים המפורסמים כל שימוש שאינו למטרה רגילה.
 • שלא להציב את האתר בתוך מסגרת באתר אחר או אפליקציה אחרת (frame) או כחלק מאתר אחר או אפליקציה אחרת.

קניין רוחני

המשתמש/גולש מצהיר שידוע לו כי כל זכויות הקניין הרוחני ובכלל הגלומות באתר, והשירות לרבות רעיון, קוד תוכנה, דפים, תמונות, אייקונים, מלל, נתונים, זכויות יוצרים, סימני מסחר, לוגו, פטנטים, סימנים גרפיים, סודות מסחריים, רעיונות העומדים בבסיס האתר ו/או השירות וכיו”ב הינם קניינה הבלעדי של האתר ו/או בעליו וכל שימוש שאינו מורשה בו על ידי המשתמש/גולש או צד ג’ אחר מטעמו, בין במישרין ובין בעקיפין, אסור ודורש אישור או רשיון מתאים בכתב מהאתר בדרך שתקבע מפעם לפעם.

המשתמש/גולש מצהיר כי ידוע לו שהוא אינו רשאי להעתיק, להפיץ, לשדר, להעביר, להעמיד לרשות הציבור, ליצור יצירה נגזרת ו/או כל פעולה אחרת שום חומר הקשור לאתר ו/או הנגזר ממנו -מעבר לפעולות הסבירות המתבקשות.

המשתמש מצהיר כי ידוע לו שכל המידע, נתונים, תכנים, פרטים ו/או כל חומר אחר המוזן או המועלה על ידו לאתר במסגרת השימוש, הינם באחריותו הבלעדית והוא מצהיר בזאת שהוא רשאי לעשות כן בכל הנוגע לזכויות קניין רוחני בתכנים ו/או תמונות ו/או בכלל והם אינם באחריות האתר ו/או מנהליו ו/או בעליו, ועל המשתמש מוטלת האחריות הבלעדית והמלאה לוודא כי הם אינם מפרים זכויות כלשהן.

המשתמש מצהיר כי ידוע לו שכל הפרה, ישירה או עקיפה, על ידי המשתמש או על ידי צד ג’ מטעמו או מטעם אחר, בכוונה או ברשלנות, הינם אסורים בהחלט ועלולים לגרום לאתר, מנהליו, בעליו, עובדיו, ספקים הקשורים עמו או צד ג’ מטעמם נזקים שונים ורבים. המשתמש מתחייב לשפות ולפצות באופן מיידי, עם דרישה ראשונה, את האתר ו/או נושאי משרה ו/או בעליו ו/או מי מטעמו בגין כל נזק או הוצאה שתגרם כאמור.

המשתמש מצהיר כי בשימוש באתר הוא מוותר מראש על כל דרישה באמצעותו או מי מטעמו לתמלוגים ו/או תמורה מהאתר, בעליה, מנהליו ו/או עובדיו

אחריות ושיפוי

היצרנים השונים הינם האחראיים הבלעדיים למוצרים והאתר ו/או בעליו, עובדיו ו/או מי מטעמם לא יישאו באחריות לנזקים מכל סוג שהוא, שיגרמו למשתמש ו/או לכל צד שלישי, הקשורים במישרין ו/או בעקיפין עם המוצרים.

על המשתמש לבחון בעצמו ועל אחריותו, התאמת המוצר והשימוש לפני הרכישה ו/או השימוש.

המשתמשים מצהירים כי ידוע להם כי בשימוש באתר ו/או בפלאטפורמות נלוות, הם עשויים להיחשף לפרסומות לרבות הצעות עסקיות, פרסומים כלליים, הצעות להנחות ו/או מבצעים ספונטניים. האתר רשאי להוסיף ולשנות פרסומות ו/או הצעות עסקיות כאלו כראות עיניהם, והמשתמש מוותר מראש על כל טענה כנגדה בעניין זה.

מידע, מוצרים, פרסומים, הנחות, הטבות וכו’ באתר לא יהווה המלצה ו/או הנחייה ו/או שידול מצד האתר ביחס לטובין או השירותים המפורסמים בו. האתר אינו נושא באחריות כלשהי לנכונות המידע, הפרסומים, פרסומות, הצעות עסקיות וכו’ ועל המשתמש לוודא תנאים אלו ישירות מול המפרסם. בעניין זה הרי שבעלי ו/או מנהלי ו/או מפעילי ו/או עובדי האתר אינם נושאים באחריות כלשהי למודעות שכאלה, מוצרים, תכנים ובכלל.

האתר אינו מתחייב לפרסם ו/או להעלות מידע או מוצרים כלשהם לרבות פרסומים, מודעות, הצעות עסקיות או תכנים כלשהם והוא יכול להסיר באופן עצמאי ועל בסיס שיקול דעתו הבלעדי.

בכל מקרה, המשתמש ו/או הגולש ו/או מי מטעם משחררים את האתר מנהליו, בעליו ו/או עובדיו מכל אחריות ישירה ו/או עקיפה לכל נזק שהוא שעשוי להיגרם או שנגרם להם כתוצאה משימוש כלשהו באתר לרבות המוצרים השונים שיקבל באמצעותו.

המשתמש מתחייב לפצות ולשפות את מפעילי האתר, בעליו ומנהליו מיד עם דרישתם הראשונה, בגין כל נזק שיגרם להם בקשר לשימושו באתר, לרבות כל מעשה או מחדל מצידו – זאת בניגוד לכל דין ו/או בניגוד להוראות תקנון זה.

כללי

לאתר ו/או בעליו תעמוד הזכות להמחות את זכויותיהם ו/או חובותיהם על-פי תקנון זה ו/או באתר עצמו לכל צד שלישי באשר הוא, ללא הודעה כלשהי למפרסמים, משתמשים, גולשים או מי מטעמם.

כל המידע המופיע באתר לרבות בתקנון זה, לרבות, אך לא רק, בעיצוב האתר, מחירים, עמלות, שירותים, פרסומים וכל הקשור לאתר ו/או לשירות המוצע בו נתון לשינויים מפעם לפעם, בלא כל הודעה מראש למשתמשים – זאת על פי שיקול דעת בלעדי של האתר ו/או בעליו.

באחריות המשתמש ו/ו הגולש להתעדכן מפעם לפעם בנוסח התקנון העדכני. האתר רשאי לשנות את הוראות תקנון זה על פי שיקול דעתו הבלעדי. והם יכנסו לתוקף בתוך 7 ימים מיום פרסומם.

לביהמ”ש המוסמך בעיר תל-אביב יפו (מדינת ישראל) תהיה הסמכות הבלעדית בכל סכסוך בקשר לשימוש האתר ו/או לתנאי תקנון זה.

דילוג לתוכן